Gremi Fusta SabadellTramitació del Registre d’Empresa Acreditada (REA)

Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA)
Per garantir la seguretat i qualitat en l'ocupació, la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa, estableixen que tota empresa que tingui intenció d'intervenir en un procés de contractació o subcontractació en el sector de la construcció ha d'estar inscrita prèviament en aquest registre.

A partir del 26 d'agost del 2008 han de constar en el Registre totes les empreses amb domicili social a Catalunya que vulguin ser contractades o subcontractades per treballar en una obra de construcció. Així mateix, s’han d’inscriure en aquest Registre les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa que desplacin treballadors a Espanya, en virtut del previst a la Llei 45/1999, de 29 de novembre, quan la seva primera prestació de serveis s’hagi de dur a terme en l’àmbit territorial de Catalunya.

El Gremi de La Fusta tramita per a les seves empreses i treballadors autònoms amb personal assalariat la inscripció al REA . Els treballadors autònoms que no tinguin contractats treballadors per compte d'altri no s'han d'inscriure al REA i això és perquè no tenen la consideració d'empresari en sentit laboral.

Més informació:
Sra Maite Marin, marin.maite@centrem.catGremi de la fusta de Sabadell
Avís legal     -     Política de cookies     -     Mapa web    -     Produit per Anunzia
E-mail: info@gremifustasabadell.com     -     Telèfon: 93 724 78 29     -     NIF-G59880013
C/ Indústria, 16 - 08202 Sabadell - Barcelona